۱۸ آبان روز مربی مبارک

جا داره بمناسبت ٨م آبان روز مربي ، روزي كه اين فرصت رو به آدم ميده تا ابراز كنه به كسي و كسانيكه چيزي و چيزهايي رو ازشون ياد گرفته كه در ساختن زندگيش خيلي مفيد و كارامد بوده، كسيكه…

بیشتر بخوانید