۱۸ آبان روز مربی مبارک

جا داره بمناسبت ٨م آبان روز مربي ، روزي كه اين فرصت رو به آدم ميده تا ابراز كنه به كسي و كسانيكه چيزي و چيزهايي رو ازشون ياد گرفته كه در ساختن زندگيش خيلي مفيد و كارامد بوده، كسيكه…

بیشتر بخوانید

تقديم به وجود نازنينتون

تقديم به وجود نازنينتون🌺🙏🏼🌺 اي غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست در شکرینه یقین سرکه انکار نیست گر چه تو خون خواره‌ای رهزن و عیاره‌ای قبله ما غیر آن دلبر عیار نیست کان شکرهاست او مستی سرهاست او…

بیشتر بخوانید